การตรวจอัลตราซาวด์

ในการตรวจอัลตราซาวด์จะใช้หัวตรวจอัลตราซาวด์ส่งคลื่นเสียงเข้าสู่ร่างกาย ซึ่งจะสะท้อนกลับจากเนื้อเยื่อของร่างกายไปยังหัวตรวจอัลตราซาวด์ เพื่อสร้างการสัมผัสที่ดีควรใช้เจลเล็กน้อยบนผิวของเด็ก คลื่นเสียงที่สะท้อนจะถูกแปลงเป็นภาพเคลื่อนไหวของเนื้อเยื่อและอวัยวะโดยคอมพิวเตอร์ ซึ่งแพทย์สามารถใช้ในการวินิจฉัยได้ ด้วยการตรวจวิธีนี้จะทำให้เราเห็นเช่นโครงสร้างของหัวใจและการสูบฉีดเลือดของหัวใจ