การวัดความดันก๊าซในเลือดทางผิวหนัง

การวัดความดันก๊าซในเลือดททางผิวหนัง หมายถึง การใช้อิเล็กโทรดแผ่นหนึ่งวัดความดันก๊าซในเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง

อิเล็กโทรดที่ติดกับวงพลาสติกขนาดเล็กถูกวางแนบบนผิวหนังของเด็ก ในวงพลาสติกจะมีหยดน้ำสัมผัสเล็กน้อยซึ่งทำให้อิเล็กโทรดสัมผัสกับผิวหนังของเด็ก อิเล็กโทรดจะทำให้ผิวหนังอุ่นขึ้นจนถึงอุณหภูมิที่ตั้งไว้ล่วงหน้า ซึ่งทำให้มีปริมาณเลือดที่ไปเลี้ยงผิวหนังมากขึ้น

เครื่องวัด TCpCO2 จะวัดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เข้าสู่เลือด ถือว่าเป็นการวัดที่ใช้บ่อยที่สุด โดยในการวัดนั้นจำเป็นต้องมีอุณหภูมิที่ต่ำกว่า ซึ่งจะทำให้ใช้ได้ในระยะเวลานานกว่า TcPO2 จะวัดความดันก๊าซออกซิเจนในเนื้อเยื่อของร่างกาย และอิเล็กโทรดจำเป็นต้องใช้อุณหภูมิที่สูงกว่า ระยะเวลาที่อิเล็กโทรดต้องติดแนบกับผิวหนังขึ้นอยู่กับระดับความสมบูรณ์ของผิวหนังเด็ก

เนื้อหา: Veronica Berggren พยาบาลวิชาชีพ