สายสวนหลอดเลือดดำส่วนปลาย (PVC)

สายสวนหลอดเลือดดำส่วนปลาย (PVC) เป็นหลอดเล็ก ๆ ที่ใส่เข้าหลอดเลือดดำ โดยสามารถให้ยาทางหลอดเลือดดำ

และแก้ปัญหาการขาดสารอาหารต่าง ๆ ได้

เนื้อหา: Veronica Berggren พยาบาลวิชาชีพ