เครื่องวัดออกซิเจนในเลือด

เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดใช้วัดออกซิเจนในเลือด ด้วยตัวเซ็นเซอร์ที่ติดไว้ที่มือหรือเท้า ตัวเซ็นเซอร์นั้นมีไดโอดที่ปล่อยแสงที่ความยาวคลื่นสองระยะ ด้านฝั่งตรงข้ามมีตัวรับสัญญาณที่จับแสงที่ผ่านเนื้อเยื่อ ซึ่งจากนั้นจะคำนวณหาออกซิเจนในเลือด โดยใช้เลือดในหลอดเลือดแดงที่อุดมไปด้วยออกซิเจนในการคำนวน หากเด็กขยับตัวบ่อยครั้งอาจทำให้การคำนวณถูกรบกวนชั่วคราวได้

เนื้อหา: Veronica Berggren พยาบาลวิชาชีพ