การใส่สายระบายทรวงอก

การใส่สายระบายทรวงอกใช้เป็นวิธีการรักษาเมื่อมีภาวะถุงปอดรั่ว และทำให้ปอดแฟบทั้งหมดหรือบางส่วน ภาวะนี้ยังเรียกว่า ภาวะปอดรั่ว

ด้วยสายระบายบาง ๆ ที่ใส่ทรวงอกสามารถดูดเอากาศที่รั่วออกจากปอดออกมา และให้ถุงปอดมีโอกาสที่จะหายได้

โดยปกติการรั่วไหลของอากาศจะหยุดหลังจาก 3 – 5 วัน ในระหว่างการรักษาจะมีการตรวจปริมาณของอากาศและของเหลวที่ดูดออกมาตามสายระบาย เมื่อการไหลหยุดลงก็ลองปิดการดูดเป็นเวลา 4 ชั่วโมง แล้วตรวจว่ามีอะไรเพิ่มขึ้นอีกในถุงปอดหรือไม่ หากไม่พบของเหลวหรืออากาศในถุงปอดเมื่อเอกซเรย์หน้าอกจะสามารถถอดสายระบายออกได้

การดูดอย่างต่อเนื่องจะใช้เครื่อง Thopaz ซึ่งเป็นเครื่องดูดที่สามารถใช้ควบคุมแรงดันได้อย่างแม่นยำ และยังได้รับข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณที่ไหลผ่านท่อระบายน้ำด้วย

เนื้อหา: Veronica Berggren พยาบาลวิชาชีพ

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม