ถุงพลาสติก

เด็กทารกที่เกิดก่อนอายุครรภ์สัปดาห์ที่ 28 จะให้นอนในถุงพลาสติกนุ่ม ๆ ทันทีหลังการคลอด ซึ่งช่วยให้ร่างกายของเด็กอุ่นและลดการระเหยของของเหลวผ่านผิวหนัง

เนื้อหา: Veronica Berggren พยาบาลวิชาชีพ