สายสวนหลอดเลือดดำส่วนกลางชนิดใส่ผ่านหลอดเลือดดำส่วนปลาย (PICC)

สายสวนหลอดเลือดดำส่วนกลางชนิดใส่ผ่านหลอดเลือดดำส่วนปลาย (PICC) เป็นสายยางอ่อนบางที่สอดผ่านหลอดเลือดดำส่วนปลาย เช่น ข้อพับแขนเข้าไปเส้นเลือดใหญ่ที่อยู่ใกล้กับหัวใจ เนื่องจากสายสวนอยู่ในหลอดเลือดขนาดใหญ่ที่มีการไหลเวียนของเลือดดี จึงสามารถใช้สายสวนนี้ได้เป็นเวลานานสำหรับการให้ยาและสารอาหารต่าง ๆ

เนื้อหา: Veronica Berggren พยาบาลวิชาชีพ