การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)

เด็กจะได้รับอิเล็กโทรดสามแผ่นติดแนบกับหน้าอก ซึ่งบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจที่เกิดขึ้นเมื่อกล้ามเนื้อหัวใจทำงาน เซลล์ทั้งหมดของหัวใจมีความสามารถในการกระตุ้นด้วยไฟฟ้า และทำให้กล้ามเนื้อหัวใจหดตัวอย่างต่อเนื่อง ภายใต้สภาวะปกติการกระตุ้นด้วยไฟฟ้าของหัวใจ จะถูกควบคุมด้วยระบบที่มีเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจพิเศษที่เรียกว่า ระบบการนำไฟฟ้าหัวใจระบบไฟฟ้านี้ช่วยให้ส่วนต่าง ๆ ของหัวใจจะทำงานตามลำดับที่ถูกต้อง

เนื้อหา: Veronica Berggren พยาบาลวิชาชีพ