การตรวจตา

การตรวจตาจะทำการตรวจให้เด็กที่เกิดก่อนอายุครรภ์สัปดาห์ที่ 31 เมื่ออายุได้ 4-5 สัปดาห์ ก่อนการตรวจหนึ่งชั่วโมงพยาบาลจะหยอดยาหยอดตาที่ขยายรูม่านตา เพื่อให้มองเห็นจอตาทั้งหมดได้ง่ายขึ้น ก่อนการตรวจจักษุแพทย์อาจให้หยอดตาที่ระงับความรู้สึกเพื่อไม่ให้เด็กรู้สึกเวลาตรวจ

หลังการตรวจควรจะปกป้องตาของเด็กจากแสงโดยตรง เพราะรูม่านตาเปิดกว้างอยู่และยังไม่สามารถหดได้ จักษุแพทย์จะทำการตรวจซ้ำทุกหนึ่งถึงสองสัปดาห์ จนกระทั่งจอประสาทตาทั้งหมดมีหลอดเลือด

เนื้อหา: Veronica Berggren พยาบาลวิชาชีพ