การรักษาด้วยไนตริกออกไซด์

การรักษาด้วยไนตริกออกไซด์หมายความว่า นำไนตริกออกไซด์มาเชื่อมต่อกับเครื่องช่วยหายใจ/เครื่องเป่าความดันลม เพื่อเปิดขยายทางเดินทายใจ (CPAP) ที่เด็กใช้ด้วยท่อเล็ก ๆ ไนตริกออกไซด์ เป็นก๊าซที่ผสมกับอากาศสูดดมที่เด็กได้รับผ่านทางเครื่องช่วยหายใจ/เครื่องเป่าความดันลมเพื่อเปิดขยายทางเดินทายใจ (CPAP) ไนตริกออกไซด์สามารถออกฤทธิ์เป็นโมเลกุลส่งสัญญาณ และทำให้กล้ามเนื้อเรียบรอบหลอดเลือดในปอดคลายตัว ซึ่งทำให้หลอดเลือดขยายตัวทำให้หลอดเลือดไหลเวียนดีขึ้น และช่วยการแลกเปลี่ยนก๊าซ เพื่อให้ออกซิเจนเข้าและปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาได้ง่ายขึ้น ปริมาณก๊าซที่ให้จะปรับอย่างละเอียดโดยใช้เครื่อง - INOmax–และควบคุมตามระดับออกซิเจนในเลือดของเด็ก

เนื้อหา: Veronica Berggren พยาบาลวิชาชีพ