การตรวจเอ็กซ์เรย์ด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (เอ็มอาร์ไอ)

การตรวจเอ็กซ์เรย์ด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เป็นวิธีการถ่ายภาพตัดขวางของอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย ที่ใช้สนามแม่เหล็กและคลื่นวิทยุโดยที่ร่างกายไม่ต้องถูกรับรังสี เครื่องเอ็มอาร์ไอประกอบด้วยอุโมงค์ ซึ่งจะมีเตียงตรวจเลื่อนเข้าอุโมงค์ขณะที่ทำการตรวจเพื่อถ่ายภาพเป็นชุด ในระหว่างการตรวจจะมีเสียงดังรบกวน ดังนั้นให้เด็กสวมอุปกรณ์ป้องกันหูระหว่างการตรวจซึ่งใช้เวลาประมาณ 30 ถึง 60 นาที เนื่องจากเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องนอนให้นิ่งที่สุดขณะตรวจ เด็กจะได้รับยาระงับประสาทมีเจ้าหน้าที่อยู่กับเด็กตลอดเวลาระหว่างการตรวจ

เนื้อหา: Veronica Berggren พยาบาลวิชาชีพ