การให้อาหารแบบหยด-การให้อาหารทางสายยางแบบหยดต่อเนื่อง

การให้อาหารแบบหยดหรือการให้อาหารทางสายยางแบบหยดต่อเนื่อง หมายความว่า เด็กจะได้รับอาหารในปริมาณที่กำหนดไว้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยจะให้อาหารด้วยเครื่องให้อาหารทางสายยาง ที่สามารถปรับปริมาณอาหารที่เด็กจะได้รับต่อชั่วโมง กระบอกฉีดให้อาหารและสายให้อาหารมีเครื่องหมายสีม่วงเพื่อแสดงว่ามีอาหารอยู่ สายให้อาหารจะเชื่อมต่อกับสายยางผ่านทางหน้าท้องของเด็ก
เนื้อหา: Veronica Berggren พยาบาลวิชาชีพ