การเจาะน้ำไขสันหลัง

การเจาะน้ำไขสันหลังทำเพื่อเก็บอย่างของน้ำที่ไหลเวียนหล่อเลี้ยงสมองและไขสันหลัง ให้เด็กนอนตะแคงขดตัวเพื่อให้กระดูกสันหลังห่างออกจากกันเล็กน้อย แพทย์จะคลำหาช่องว่างและใช้เข็มบาง ๆ เจาะที่หลังช่วงล่าง และจากนั้นน้ำจะไหลเป็นหยดลงในหลอดทดลองอย่างช้า ๆ ซึ่งปกติแล้วจะไม่เจ็บปวด แต่เด็กอาจรู้สึกไม่สบายตัวเมื่อนอนขดตัวและถูกจับให้อยู่กับที่ ควรจะให้เด็กดูดจุกนมปลอมหรือนิ้วในระหว่างการเจาะน้ำไขสันหลังเพื่อลดความเครียด น้ำในช่องกระดูกสันหลังมักจะสร้างใหม่ภายในหนึ่งชั่วโมง

เนื้อหา: Veronica Berggren พยาบาลวิชาชีพ