การรักษาโดยการส่องไฟ

การบำบัดด้วยแสงหมายถึงการที่ผิวหนังของเด็กได้รับการส่องด้วยแสงสีเขียว-ฟ้า ซึ่งทำให้บิลิรูบินเปลี่ยนแปลงและถูกขับออกจากร่างกายผ่านทางปัสสาวะและอุจจาระ

ในระหว่างการบำบัดเด็กจะใส่เฉพาะผ้าอ้อมเท่านั้น เพื่อให้พื้นที่ส่วนใหญ่ของร่างกายได้รับแสง นอกจากนี้ยังมีผ้าปิดตาเพื่อที่ดวงตาจะไม่ถูกรบกวนจากแสง

ข้อมูลเชิงลึก