การรักษาด้วยการส่องไฟด้วยระบบ BiliSoft

การรักษาด้วยการส่องไฟคือการให้ผิวของเด็กได้รับแสงสีน้ำเงินเขียวซึ่งทำให้บิลิรูบิน (Bilirubin) เปลี่ยนรูปและสามารถขับออกจากร่างกายด้วยปัสสาวะและอุจจาระ

การรักษาด้วยการส่องไฟด้วย BiliSoft - จะให้เด็กนอนอยู่ในเบาะนุ่ม ๆ ที่มีแผ่นไฟติดไว้ ซึ่งทำให้เด็กสามารถ (ถ้าจำเป็น) รับการรักษาด้วยแสงต่อไปเมื่ออุ้มอยู่ในอ้อมแขนหรือให้นมด้วย ในระหว่างการรักษาจะให้เด็กใส่ผ้าอ้อมเท่านั้น เพื่อให้ร่างกายส่วนใหญ่ได้รับแสง และให้ใส่แว่นป้องกันดวงตาเพื่อไม่ให้เด็กถูกรบกวนจากแสง

เนื้อหา: Veronica Berggren พยาบาลวิชาชีพ

ข้อมูลเชิงลึก