การบำบัดด้วยความเย็น (CritiCool)

การบำบัดด้วยความเย็นหมายถึงการที่อุณหภูมิร่างกายของเด็กถูกทำให้ลดลงจากอุณหภูมิปกติที่ 37 องศาเซลเซียส ลดลงมาอยู่ที่ประมาณ 33.5 องศาเซลเซียส การบำบัดด้วยความเย็นทำได้โดยใช้เครื่อง (Criticool) ซึ่งเป็นชุดสวมที่มีน้ำไหลวนเวียนอยู่รอบร่างกายของเด็ก อุณหภูมิของน้ำจะถูกควบคุมโดยอุณหภูมิร่างกายของเด็ก และในระหว่างการบำบัดนั้นอุณหภูมิร่างกายของเด็กจะได้รับการเฝ้าระวังอย่างดีโดยการสอดสายเทอร์โมมิเตอร์ไว้ที่ก้นเด็ก

เมื่ออุณหภูมิร่างกายลดต่ำลง การเผาผลาญจึงลดลงด้วย ทำให้ทั้งการตอบสนองต่อการอักเสบและการผลิตอนุมูลอิสระลดลง
การบำบัดด้วยความเย็นใช้เวลา 72 ชั่วโมง (3 วัน) หลังจากนั้นอุณหภูมิร่างกายจะค่อย ๆ สูงขึ้นจนเป็นปกติ

เนื้อหา: Veronica Berggren พยาบาลวิชาชีพ