ตู้อบสำหรับเด็กแรกเกิด

เมื่อเด็กได้รับการบำบัดในตู้อบสำหรับเด็กแรกเกิด เราสามารถควบคุมระดับความร้อนและความชื้นได้ เด็กจำเป็นต้องรักษาอุณหภูมิของร่างกายให้คงที่ เด็กที่คลอดก่อนกำหนดเร็วเกินไปจะสูญเสียน้ำในปริมาณที่มากผ่านทางผิวหนัง และเมื่อน้ำระเหยจากผิวก็ทำให้เด็กสูญเสียความร้อน การบำบัดในตู้อบสำหรับเด็กแรกเกิดที่มีความชื้นสูงจะทำให้เด็กไม่สูญเสียของเหลว และเป็นสภาวะที่ดีกว่าที่จะรักษาอุณหภูมิของร่างกายให้เป็นปกติ นอกจากนี้ยังง่ายสำหรับเจ้าหน้าที่ในการสังเกตอาการเด็กด้วย

เนื้อหา: Veronica Berggren พยาบาลวิชาชีพ