การใส่ท่อช่วยหายใจ

แพทย์จะใช้เครื่องมือส่องกล้องตรวจหลอดลม เพื่อสอดท่อช่วยหายใจเข้าไปในหลอดลม ผ่านทางจมูกข้างใดข้างหนึ่งหรือทางปากผ่านเส้นเสียงเข้าไป ดังนั้นเราจึงไม่ได้ยินเสียงทารกร้อง ท่อจะถูกติดแนบไว้กับแก้มของเด็กด้วยเทป จากนั้นจะเชื่อมต่อเข้ากับเครื่องช่วยหายใจ ซึ่งจะช่วยให้เด็กทารกหายใจได้สะดวกขึ้น

เนื้อหา: Veronica Berggren พยาบาลวิชาชีพ