การสูดดม

การสูดดมหมายถึงการให้ยาด้วยวิธีหายใจสูดดม ซึ่งทำได้ด้วยการใช้เครื่องพ่นฝอยละอองที่ทำให้ยาเป็นละอองเล็ก ๆเพื่อให้เข้าถึงส่วนต่าง ๆ ของปอดได้ง่ายขึ้น เมื่อเราสูดดมยาเข้าไปแล้ว ยาจะออกฤทธิ์เฉพาะที่ในบริเวณทางเดินหายใจ ซึ่งให้ผลดีและรวดเร็วมีความเสี่ยงต่อผลข้างเคียงน้อยลง

เนื้อหา: Veronica Berggren พยาบาลวิชาชีพ