เครื่องกริมมา (Grimma)

เครื่องกริมมาใช้เพื่อผสมอากาศและออกซิเจนเข้าด้วยกันเพื่อให้แก่เด็ก เมื่อเราใช้อัตราไหลที่สูงขึ้นเล็กน้อยส่วนผสมดังกล่าวจะร้อนและชื้น เครื่องกริมมาจะติดอยู่ที่แก้มของเด็กและมี "ท่อสั้น ๆ" อ่อนนุ่มสองอัน สอดเข้าจมูกเพื่อนำส่วนผสมนั้นเข้าไป ปริมาณออกซิเจน/อากาศที่จะให้แก่เด็กนั้นถูกควบคุมโดยความสามารถในการรับออกซิเจนของเด็กเอง
กริมมาที่มีอัตราไหลต่ำจะให้ออกซิเจนบริสุทธิ์ในปริมาณน้อยมาก โดยไหลออกมาผสมรวมกันภายในจมูกกับอากาศในห้องที่เด็กหายใจเข้าไป

เนื้อหา: Veronica Berggren พยาบาลวิชาชีพ