การตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง (EEG)

EEG - การตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง เป็นวิธีการบันทึกกิจกรรมทางไฟฟ้าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติของเปลือกสมอง โดยใช้ขั้วไฟฟ้า 12 ขั้วติดไว้บนหนังศีรษะในรูปแบบตาราง กิจกรรมทางไฟฟ้าที่เกิดขึ้นเองนี้จะเปลี่ยนแปลงตามโรคหรืออาการบาดเจ็บที่ส่งผลต่อการทำงานของสมอง การตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง EEG ใช้เพื่อวินิจฉัยอาการชักที่น่าสงสัยในเด็ก เราจะเห็นกิจกรรมของสมองบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ และการตีความจะทำโดยเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการฝึกอบรมมาเป็นพิเศษ

เนื้อหา: Veronica Berggren พยาบาลวิชาชีพ