การฟอกไต

การฟอกไตอาจเป็นการรักษาที่เหมาะสมหากลูกของคุณมีภาวะไตวายขั้นรุนแรง การฟอกไต คือ การใช้วิธีเลียนแบบธรรมชาติในการทำให้เลือดบริสุทธิ์ จากของเสียและของเหลวส่วนเกิน รวมถึงการควบคุมอิเล็กโทรไลต์โดยเฉพาะโพแทสเซียมและโซเดียม

การฟอกไตทางช่องท้อง (PD) เลือดในร่างกายจะถูกทำให้บริสุทธิ์ โดยนำน้ำยาฟอกไตเข้าไปในโพรงของช่องท้อง ซึ่งติดกับเยื่อบุช่องท้อง(เยื่อเลือกผ่าน) ของเสียและน้ำจะถูกลำเลียงผ่านหลอดเลือดในเยื่อบุช่องท้องไปยังน้ำยาฟอกไต น้ำยาฟอกไตประกอบด้วยสารละลายน้ำเกลือปลอดเชื้อและปราศจากโพแทสเซียม ซึ่งน้ำยานี้มีสารที่เป็นตัวกั้นกลางเพื่อรักษาระดับความคงที่ของกรด น้ำยาฟอกไตยังมีสารที่นำไปสู่การออสโมซิส (ซึมผ่าน) ซึ่งน้ำจะถูกดึงจากเลือดไปยังน้ำยาฟอกไตที่อยู่ในช่องท้อง เพื่อให้สามารถลำเลียงน้ำยาฟอกไตเข้าและออกจากช่องท้องได้จึงต้องผ่าตัดใส่สายท่อซิลิโคนเข้าไป

การฟอกไตเริ่มต้นด้วยการเชื่อมต่อระบบปิดเข้ากับท่อซิลิโคนอ่อนนุ่ม และเติมน้ำยาฟอกไตในปริมาณที่กำหนดเข้าไปในช่องท้อง แล้วปล่อยให้น้ำยาฟอกไตนั้นค้างอยู่ในช่องท้องตามระยะเวลาที่กำหนด ต่อจากนั้นน้ำยาฟอกไตซึ่งประกอบด้วยของเสียและน้ำที่ถูกลำเลียงจากหลอดเลือดในเยื่อบุช่องท้องตั้งแต่การเปลี่ยนของเหลวในครั้งก่อน จะถูกปล่อยออกจากช่องท้องการระบายของเหลวแต่ละครั้งควรระบายของเหลวมากกว่าที่ใส่เข้าไปในการแลกเปลี่ยนของเหลวครั้งก่อน ๆ ด้วยวิธีนี้น้ำส่วนที่เกินมาจะสามารถถูกขับออกจากร่างกายได้

เนื้อหา: Veronica Berggren พยาบาลวิชาชีพ