เครื่องตรวจการทำงานของสมอง CFM (Cerebral Function Monitoring)

เครื่องตรวจการทำงานของสมอง (CFM) หมายถึง การเชื่อมต่อการตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง EEG อย่างต่อเนื่องในทารกแรกเกิด

สิ่งที่แตกต่างจากการตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง EEG ปกติ คือ การใช้ขั้วไฟฟ้าเพียงสี่ขั้ว บนหน้าจอคอมพิวเตอร์เราจะเห็น a EEG ซึ่งเป็นการตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง EEG ที่รวมแอมพลิจูดแบบเปลี่ยนรูป ซึ่งเป็น EEG เวอร์ชันที่เรียบง่ายและแปลผลได้ง่ายกว่า aEEG นี้สามารถแปลผลได้โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทารกแรกเกิด และสามารถใช้ในกรณีที่สงสัยว่ามีอาการชัก CFM จำเป็นต้องใช้งานควบคู่กับการตรวจ EEG แบบมาตรฐาน

เนื้อหา: Veronica Berggren พยาบาลวิชาชีพ