ผ้าพันแขนสำหรับวัดความดันโลหิต

ผ้าพันแขนสำหรับวัดความดันโลหิต ใช้สำหรับวัดความดันโลหิตของเด็กในขณะที่เด็กไม่มีสายสวนหลอดเลือดแดงอยู่ ซึ่งวัดความดันโลหิตอย่างต่อเนื่อง เวลาที่เราใช้ผ้าพันแขนสำหรับวัดความดันโลหิตเรามักจะเรียกว่า เราวัดความดันโลหิตด้วยมือ

เนื้อหา: Veronica Berggren พยาบาลวิชาชีพ