บิลิรูบิน

หากเด็กมีอาการตัวเหลืองเราสามารถใช้เครื่องมือในการตรวจหาบิลิรูบินได้ เมื่อเรากดเครื่องมือตรวจลงไปบนผิวหนัง เครื่องจะส่งแสงกระพริบออกมาซึ่งเป็นการวัดปริมาณบิลิรูบิน ขั้นตอนนี้จะทำต่อเนื่องกัน 5 ครั้ง จากนั้นเราจะได้ค่าเฉลี่ยของการวัดทั้งหมดหากได้ค่าที่สูงจำเป็นจะต้องตรวจสอบด้วยการตรวจเลือด

เนื้อหา: Veronica Berggren พยาบาลวิชาชีพ

ข้อมูลเชิงลึก