เข็มสวนหลอดเลือดแดง

เข็มสวนหลอดเลือดแดงเป็นท่อบาง ๆ ที่สอดเข้าไปในหลอดเลือดแดงบนข้อมือหรือเท้า สามารถใช้สำหรับเก็บตัวอย่างเลือดและวัดความดันโลหิต แม้แต่อัตราการเต้นของหัวใจของเด็กก็สามารถตรวจจับได้ด้วยเข็มสวนหลอดเลือดแดง

เนื้อหา: Veronica Berggren พยาบาลวิชาชีพ