สายสวนหลอดเลือดแดงที่สะดือ (UAC)

สายสวนหลอดเลือดแดงที่สะดือ (UAC) เป็นสายบาง ๆ ที่สอดเข้าไปในหลอดเลือดแดงสะดือ ซึ่งสามารถใช้เก็บตัวอย่างเลือดวัดความดันโลหิตและให้สารอาหารต่าง ๆ ได้ สายสวนหลอดเลือดแดงนั้นยังใช้บันทึกอัตราการเต้นของหัวใจของเด็กได้ด้วย เด็กไม่มีความรู้สึกในตอสะดือจึงไม่รู้สึกเจ็บเมื่อมีสายสวนหลอดเลือดแดง

เนื้อหา: Veronica Berggren พยาบาลวิชาชีพ