เครื่องแจ้งเตือนภาวะหยุดหายใจด้วยปุ่มเซนเซอร์

เครื่องแจ้งเตือนภาวะหยุดหายใจด้วยปุ่มเซนเซอร์บนหน้าท้อง สามารถติดตามการหายใจของทารกได้อย่างต่อเนื่อง เครื่องจะส่งสัญญาณเตือนทั้งแบบแสงและเสียง หากเด็กไม่หายใจในช่วงระยะเวลาที่ตั้งไว้ทุก 10 หรือ 20 วินาที

เนื้อหา: Veronica Berggren พยาบาลวิชาชีพ