ยินดีต้อนรับสู่การรักษาพยาบาลทารกแรกเกิดที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยคาโรลินสกา (Karolinska universitetssjukhuset)

ทารกแรกเกิดส่วนใหญ่จะมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ดี แต่มีประมาณหนึ่งในสิบคนที่จำเป็นต้องได้รับการรักษาทางการแพทย์และพยาบาล เป็นระยะเวลาหนึ่งก่อนที่อวัยวะทุกส่วนจะทำงานได้ตามปกติ สาเหตุที่พบบ่อย ได้แก่ การคลอดก่อนกำหนด ภาวะแทรกซ้อนจากการคลอด ความผิดปกติของระบบทางเดินหายใจ ภาวะตัวเหลือง การติดเชื้อ และความพิการ ที่นี่คุณจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการรักษาพยาบาลทารกแรกเกิดที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยคาโรลินสกา (Karolinska universitetssjukhuset)

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพยาบาลทารกแรกเกิด

Webbredaktör: Sara Dinwiddie