Omvårdnad på neonatalavdelningen: Temperaturmätning

Se film om temperaturmätning

Att kontrollera barnets kroppstemperatur är något du som förälder kommer att göra flera gånger per dag. Lyft barnets arm försiktigt och lägg termometern i armhålan. Lägg sedan din hand som stöd över armen och håll om barnet. Efter ett litet tag hörs ett litet pip från termometern och mätningen är färdig. Lyft åter barnets arm försiktigt och ta bort termometern. Sprita sedan av termometern innan du stoppar ned den i dess fodral. Personalen visar dig hur du ska göra.