Familjen i neonatalvården: syskon

Syskonens roll och reaktioner kan behöva lite extra omsorg när ni fått ett barn som behöver neonatalvård i livets början. Om ni har lite yngre barn hemma, kan det vara svårt för dem att förstå varför förälder/föräldrar inte kommer hem som vanligt.

Att få ett syskon som behöver vård på neonatalavdelning

Erika Baraldi som är leg. psykolog i neonatalvården, berättar om att få ett syskon som behöver vård på neonatalavdelning.

Involvera äldre syskon

Försök att hålla kontakt via bildsamtal på mobiler och förklara att det yngre syskonet inte riktigt mår bra än och behöver hjälp från sjukhuset innan hen kan komma hem – men att hen redan sagt att hen längtar att få träffa storasyskonet. En del föräldrar köper en liten symbolisk present till storasyskonet från bebisen, som en present från magen. Äldre syskon kan också rita teckningar till sitt syskon, eller spela in en godnattvisa på mobilen som föräldern spelar upp för bebisen (antingen gör man det på låg volym, men om barnet är mycket skört hoppar man över).

Syskonbesök

Om sjukhusreglerna tillåter, kan syskonet komma på besök på avdelningen. Det är då viktigt att föräldern ansvarar för syskonets hygienrutiner, att ingen som uppvisar sjukdomssymtom kommer till avdelningen samt att syskonet inte stör andra spädbarn på avdelningen. Förbered gärna syskonet på hur det ser ut så sjukhuset, ta många bilder eller en liten filmsnutt där in gen annan förälder eller barn syns förstås. Om man inte får komma in till avdelningen, så kanske storasyskonet kan komma till en park utanför sjukhuset och vinka upp emot syskonets vårdavdelning? Ibland finns möjlighet för syskon att bearbeta situationen på sjukhusets lekterapi, men man kan också pyssla hemma och låta syskonets alla gosedjur och dockor få medicinsk utrustning, såsom pysslade andningsstöd eller matsonder.

Prata med barnet om vad som hänt

Barn har ofta ett lättare sätt att kommunicera än vuxna, de kan hitta ord och förklaringsmodeller som inte bara är lindrande för dem själva utan också för er. Låt barnet formulera vad som hänt, om barnet är bekväm kan hen få berätta på samlingen på förskolan om sitt syskon och att hen blivit storasyskon nu.

Läs böcker för barnet

Det finns många böcker om att få ett småsyskon, en del med teman att det yngre syskonet är sjukt. Besök gärna biblioteket i hemkommunen eller ett sjukhusbibliotek och få hjälp att hitta titlar som hjälper syskonen i bearbetningen.

Sjukhusbibliotekarien tipsar: Böcker till syskon

 

Reparation

Psykologer pratar ofta om separationen och dess konsekvenser, men vi behöver bli bättre på att prata om reparation. Det finns möjlighet att reparera detta tillfälliga avbrott senare. Låt syskonet få egen tid med en förälder. Skapa rutiner hemma "som bara stora barn" får göra. Involvera barnet i omvårdnaden, kanske kan barnet vara med och bada försiktigt eller få en egen docka/gosedjur som hen tar hand om. I så fall, låt gärna dockan eller gosedjuret få en sond om syskonet har det. Ni som familj kommer läka med tiden, om ni ger reparationsfasen utrymme.

Neopodden

Filmtips