Föräldraskap på neonatalavdelningen:

Våra kuratorer arbetar med psykosocialt behandlingsarbete. Stöd och krissamtal i samband med sjukhusvistelsen är en stor del av kuratorns arbete och kompetens.

Kuratorerna erbjuder dig samtal med inriktning på

  • Graviditeten och förlossningen
  • Tankar och känslor som har väckts i samband med barnets vistelse på avdelningen
  • Stöd i föräldraskapet
  • Hantering av oro och stress
  • Praktiska svårigheter som sjukhusvistelsen kan medföra
  • Oro för hur syskon eller andra familjemedlemmar klarar av situationen
  • Våra kuratorer kan även bistå med samhällsinformation, information om föräldraförsäkringen och VAB samt vägledning i kontakten med andra myndigheter.

Om du av någon anledning inte är nöjd med vården så kan kuratorerna hjälpa till med kontakt till Patientnämnden eller IVO, inspektionen för vård och omsorg. Kuratorerna finns tillgängliga såväl på vårdavdelningarna, som i hemsjukvården och på neonatalmottagningarna.

Sjukhuskyrkan kan också vara ett bra stöd för många och finns alltid tillgängliga på våra sjukhus. Svenska kyrkan har även skapat en informationssida om sorg där du kan läsa bland annat om hur du kan stötta barn i sorg.

Lyssna och läs mer