På neonatalavdelningen - ronden

Varje förmiddag äger ett rondmöte rum på våra vårdavdelningar. Under denna sammankomst går hela vårdteamet tillsammans igenom vad som hänt med ditt barn under de senaste timmarna och kommande vårdåtgärder planeras. Ronden fungerar även som ett undervisningstillfälle. Vi ser dig som förälder som en självklar del av vårdteamet och du är hjärtligt välkommen att delta i ronden av ditt barn. Rondverksamheten startar kl. 09.00, men exakt vilken tid personalen kommer till ert barn är svårt att säga. På helgerna är det jourbemanning och färre läkare. Läkarronden har då ingen fast tid.