Podawanie tlenu w warunkach domowych

Dzieci, które potrzebują dodatkowego tlenu, dzięki wsparciu opieki medycznej w domu mogą być pielęgnowane w domu. Przed wypisaniem ze szpitala ważne jest, aby rodzice czuli się bezpiecznie i wiedzieli, jak obchodzić się z tlenem w domu. Nasi pracownicy przejrzą wyposażenie razem z rodzicami.

Ważne rzeczy, o których warto wiedzieć

  • Jak podłączyć przepływomierz/regulator do butli?
  • Jak otwiera się i zamyka butle z tlenem?
  • Jak zauważyć, czy tlen się kończy?
  • Jak powinien być umieszczony cewnik donosowy i kiedy trzeba go zmienić?

Sprzęt/wyposażenie dodatkowe do butli z gazem wypożycza się z centrali wyposażenia pomocniczego (hjälpmedelscentral). Rodzice nie są obciążeni żadnymi kosztami, ponieważ dziecko jest nadal pacjentem szpitala. Do wyposażenia dołączona jest broszura „Tlen w domu" („Syrgas i hemmet"). Wyjaśnia się w niej w prosty sposób to, co trzeba wiedzieć, między innymi sposób postępowania z tlenem w środowisku domowym.

Butle z tlenem zamawia się w Apoteket. Pierwsza dostawa dociera do szpitala przed powrotem do domu, więc można przetestować podłączenie butli i zacząć korzystać z tlenu przed opuszczeniem szpitala. Gdy butle z tlenem zaczną się wyczerpywać, należy zamówić nowe, zostaną one dostarczone do domu. Dostawy odbywają się w określone dni w tygodniu, w zależności od tego, gdzie się mieszka. Gdy trzeba zwrócić butle z tlenem, należy zadzwonić pod ten sam numer telefonu, co przy składaniu zamówienia. Butle odebrane zostaną z domu. Pozostałe wyposażenie zwraca się do centrali wyposażenia pomocniczego (hjälpmedelscentral).

Dzieci, którym podaje się tlen, są monitorowane za pomocą miernika saturacji (pulsoksymetru), który pokazuje nasycenie tlenu we krwi i stanowi punkt odniesienia dla tego, ile tlenu potrzebuje dziecko. Miejsce sondy umieszczonej wokół stopy lub ręki musi być zmieniane co trzy godziny. Cewnik znajdujący się w nosie wymieniany jest jeden raz w tygodniu lub w razie potrzeby.

Lekarz prowadzący podejmuje decyzję

Kiedy dziecko powinno korzystać z tlenu.Jakie wartości graniczne dotyczą dzieckaIle tlenu powinno mieć dziecko przy wypisywaniu ze szpitala. 

Kontakt z Apoteket

Tel.: 0771-450 450 (Szybki serwis, wybór menu 1.3). Zamówienia należy składać nie później niż na dzień przed dostawą. 

Koszty

Tlen do zastosowań medycznych traktowany jest jak lek i objęty jest limitem kosztów w taki sam sposób jak inne lekarstwa. Maksymalny koszt to 2250 SEK, a następnie obowiązuje frikort – karta uprawniająca do bezpłatnego zakupu powyżej tej kwoty w ciągu roku. Butle z gazem są wynajmowane i płaci się za nie co miesiąc, dopóki masz butle w domu.

W skład kosztów wchodzą:

  • Tlen – 190,50 kr/butla
  • Transport do domu – każdorazowo 250 kr + 45 kr/butla
  • Opłata za wypożyczenie każdej butli z tlenem, 5 kr/doba