Urządzenie alarmujące do użytku domowego w przypadku bezdechu: SISS Baby control

Urządzenie alarmujące stosowane jest do kontroli i monitorowania oddechu u niemowląt. Alarm emituje sygnał, gdy u dziecka wystąpi przerwa w oddychaniu trwająca 20 sekund. Oddychanie jest rejestrowane przez przekształcanie ruchów wywołanych oddechem w sygnały elektryczne w czujniku oddechu poprzez ruchy kompresji i zginania.

Korzystanie z urządzenia

  • Gdy dziecko jest monitorowane, bardzo ważne jest, aby użytkownik znajdował się blisko alarmu i mógł odebrać sygnały.
  • Działanie jednostki kontrolnej może być zakłócane przez inne urządzenia elektroniczne. Dlatego należy odsunąć urządzenia elektryczne i elektroniczne, takie jak urządzenia nasłuchowe lub telefony komórkowe, które znajdują się w promieniu 1-2 metrów od alarmu rejestrującego bezdech.
  • Czujnik należy umieścić obok pępka tak, jak pokazano na zdjęciu. Trzeba zmieniać jego miejsce co trzy dni i przyklejać delikatnym plastrem Mefix.
  • Czujnik alarmu jest używany ponownie i, w razie potrzeby, można go wytrzeć mydłem, wodą i kompresami alkoholowymi.
  • Należy zwrócić uwagę, że czujnik alarmu musi być zdjęty przed kąpielą dziecka.
  • Alarm przeznaczony jest do wykorzystywania w łóżku lub na twardej powierzchni. Nie można go używać w samochodzie, wózku lub z dzieckiem leżącym na klatce piersiowej rodzica, ponieważ może wtedy rejestrować ruchy występujące w otoczeniu. 

Test jednostki kontrolnej

Test jednostki kontrolnej należy przeprowadzać jeden raz w tygodniu. Sprawdzanie trzeba rozpocząć przy podłączonym czujniku oddechu, ale bez jego mocowania na dziecku.

Należy się upewnić, czy czujnik jest nieruchomy i nic go nie zakłóca. Po 20 sekundach słychać alarm i zapala się CZERWONA lampka. Jednostka kontrolna będzie nadal włączona. Usunąć czujnik oddechu. Lampka sygnalizacyjna na panelu kontrolnym powinna się wtedy zaświecić (ŻÓŁTA lampka) i włączyć alarm.

Jak należy interpretować alarm?

  • Dziecko ma rzeczywiście bezdech wynoszący ponad 20 sekund. Zapala się CZERWONA lampka i słychać sygnał dźwiękowy. (Patrz instrukcja „Föräldrautbildning i Lungräddning" – Szkolenie rodziców dotyczące reanimacji oddechowej).
  • Alarm może mieć również trudności z wykryciem i zarejestrowaniem płytkiego oddechu podczas głębokiego snu – urządzenie alarmuje częstymi niepewnymi alarmami oddechu. Zapala się CZERWONA lampka i słychać sygnał dźwiękowy.
  • Zły kontakt między skórą dziecka i czujnikiem. Czułość czujnika w dużej mierze jest uzależniona od lokalizacji czujnika (obok pępka) i intensywności aktualnego ruchu przepony w tym obszarze. Zapala się CZERWONA lampka i słychać sygnał dźwiękowy.
  • Jeśli czujnik bezdechu alarmuje o awarii czujnika, zapala się ŻÓŁTA lampka i emitowany jest sygnał dźwiękowy. Należy skontaktować się z „Medicinsk apparatur i hemmet" dzwonią pod numer telefonu 08-123 675 00.

Zielona lampka:

lampka sygnalizacyjna oddechu

Czerwona lampka:

alarm pacjenta – dopuszczalny czas bezdechu został przekroczony

Żółta lampka:

alarm techniczny – usterka czujnika, alarm akumulatora

Weryfikacja informacji: Pernilla Dillner, kierownik ds. pielęgnacji Hemsjukvården (Opieka medyczna w domu)