Pompowanie mleka z piersi i higiena

Odciągnięcie mleka matki pompą należy wykonać natychmiast po karmieniu piersią lub
dokarmieniu. Przed pompowaniem pokarmu należy umyć ręce. Po odciągnięciu mleka
pompą należy wypłukać butelki i akcesoria do pompy zimną wodą ręcznie lub w
zmywarce i pozostawić do wyschnięcia. Zestaw pompy, butelki i smoczki (nie
przewody) powinny być raz na dobę gotowane przez 5 minut.