ROP – Retinopatia wcześniaków

Siatkówka oka jest niedojrzała u bardzo wcześnie urodzonych wcześniaków, a po urodzeniu wzrost naczyń krwionośnych w siatkówce nie został zakończony. Na regulację wzrostu naczyń wpływa poziom tlenu we krwi dziecka, a przy wysokich poziomach tlenu istnieje ryzyko uszkodzenia oka, tzw. retinopatii wcześniaków (ROP). Dlatego dla dzieci leczonych dodatkowym tlenem bardzo ważne jest utrzymanie nasycenia tlenem w ściśle określonych granicach.

Częstotliwość występowania

ROP nie występuje u dzieci urodzonych po 31 tygodniu ciąży, a ryzyko jest tym większe, im bardziej niedojrzałe jest dziecko w chwili urodzenia.

Diagnoza

Dzieci urodzone przed 31 tygodniem są rutynowo badane przez okulistów w wieku od 4 do 5 tygodnia. Badania są powtarzane, aż cała siatkówka będzie miała naczynia krwionośne.

Rokowanie

U większości dzieci, u których rozwija się ROP, choroba leczy się spontanicznie, ale w zaawansowanych formach ROP istnieje ryzyko odwarstwienia siatkówki. Leczenie trudniejszych stadiów ROP polega na specjalnych wstrzyknięciach do oka lub, przy wysokim ryzyku oderwania siatkówki, przyspieszone leczenie laserowe w celu przymocowania siatkówki do sąsiadującej z nią twardówki. W ten sposób można uratować wzrok dziecka.

Tekst: Kajsa Bohlin Blennow, lekarz med.