Odma opłucnowa u noworodków

Czasami pojawia się wyciek powietrza w jamie opłucnej otaczającej płuco. Może to powodować ucisk płuca u dziecka i trudności w oddychaniu.

Odma opłucnowa występuje zarówno u wcześniaków, jak i u noworodków, jako powikłanie wynikające z innych form zaburzeń oddechowych, takich jak płucne zaburzenia adaptacyjne (PAS), zespół zaburzeń oddychania (RDS) lub zespół aspiracji smółki (MAS).

Objawy często występują nagle w postaci gwałtownie rosnącego zapotrzebowania na tlen i wysiłku oddechowego.

Leczenie polega przede wszystkim na odsysaniu powietrza z płuc poprzez nakłucie klatki piersiowej cienką igłą. Jeśli to nie wystarczy, może być konieczny drenaż jamy opłucnej, czyli założenie kaniuli, która może pozostać i być podłączona do specjalnego ssaka. Worek opłucnowy leczy się zwykle w ciągu 1-2 dni, a kaniulę usuwa się.

Tekst: Kajsa Bohlin Blennow

Przeczytaj więcej