Bezdechy wynikające z niedojrzałości układu oddechowego

Dzieci urodzone przedwcześnie mają niedojrzałe odruchy i dotyczy to również odruchów oddechowych. Oznacza to, że czasami „zapominają” o oddychaniu i robią krótkie przerwy w oddychaniu, nazywane bezdechami. W związku z przerwą w oddychaniu często występuje niedotlenienie, a czasem zmniejsza się częstość akcji serca.

Bezdech może być czasami wywołany na przykład kupą dziecka lub zmęczeniem po jedzeniu, ale może też pojawić się niczym niesprowokowany. Dziecko zwykle wraca do formy samoczynnie, ale czasami potrzebna mu jakaś stymulacja, aby zacząć oddychanie od nowa, dziecko przez dłuższy czas może potrzebować pomocy w oddychaniu, polegającej na wentylowaniu dziecka przez personel za pomocą maski umieszczonej przed twarzą, tak zwanym resuscytatorem NeoPuff.

Bezdech spowodowany niedojrzałością można leczyć za pomocą specjalnego leku zawierającego kofeinę. Podobnie jak w kawie, kofeina podnosi poziom pobudzenia i może w ten sposób zapobiegać bezdechowi. Tendencja do bezdechu zmniejsza się, gdy dziecko staje się bardziej dojrzałe i powinna minąć przed wypisaniem z oddziału noworodkowego.

Tekst: Kajsa Bohlin Blennow

Przeczytaj więcej