Zespół aspiracji smółki (MAS)

Smółka to nazwa stolca, który gromadzi się w jelitach podczas życia płodowego. Jeśli dziecko podczas trudnego porodu będzie poddane dużemu stresowi, na przykład z powodu braku tlenu, może to spowodować, że dziecko wydali smółkę do płynu owodniowego i będzie starało się wziąć oddech nawet przed porodem. Może to spowodować, że do płuc dziecka dostanie płyn owodniowy zmieszany ze smółką, to znaczy wystąpi zespół aspiracji smółki.

Smółka wywołuje reakcję zapalną, rodzaj chemicznego zapalenia płuc. Czasami dziecko ma trudności z oddychaniem natychmiast po urodzeniu, czasem objawy pojawiają się w pierwszych godzinach życia z formie astmatycznego oddychania, rosnącego zapotrzebowania na tlen i często szybkiego pogorszenia stanu. Na zdjęciu rentgenowskim płuc widoczny jest typowy wzór plamisty.

Leczenie polega na wspomaganiu oddychania tlenem, aparatem CPAP, a cięższych przypadkach respiratorem. Podaje się antybiotyki, ponieważ istnieje ryzyko infekcji bakteryjnej.

Zespół aspiracji smółki (MAS) często prowadzi do wysokiego ciśnienia krwi w płucach, nadciśnienia płucnego (PPHN). Na neonatologicznym oddziale intensywnej terapii MAS leczy się w ciągu 1-2 tygodni.

Tekst: Kajsa Bohlin Blennow

Przeczytaj więcej