Przewód

Otwarty przewód tętniczy, PDA, lub po prostu „przewód” oznacza, że połączenie płodu między dużą tętnicą płucną a tętnicą główną nie zamyka się w normalny sposób.

Choroba ta dotyka głównie wcześniaków i może prowadzić do „zastawki zwrotnej", tzn. że krew, która już przeszła przez płuca, jest pompowana z powrotem do krążenia płucnego. To z kolei może powodować gromadzenie się krwi w płucach i gromadzenie płynu. Na zdjęciu rentgenowskim płuca wydają się białe, jak w przypadku obrzęku płuc. Diagnozę „przewodową" ustala się częściowo po usłyszeniu typowych szmerów podczas osłuchiwania stetoskopem, a po części za pomocą ultradźwięków serca, gdy można zobaczyć połączenie, zmierzyć jego wielkość i ocenić przepływ krwi.

Objawami przetrwałego przewodu tętniczego są wahające się natlenienie, rosnące zapotrzebowanie na tlen i problemy z oddychaniem wtórne do płynu w płucach.

Leczenie objawowe obejmuje wspomaganie oddychania, tlen, CPAP lub respirator oraz w razie potrzeby leki moczopędne. Istnieje również ukierunkowane leczenie, które pomoże zamknąć przewód PDA. Dziecko otrzymuje ibuprofen, tę samą substancję, która wchodzi w skład leków przeciwbólowych, jako 3-dniową kurację. Ibuprofen można podawać dożylnie lub przez sondę pokarmową. W rzadkich przypadkach może być konieczne operacyjne zamknięcie przewodu. Najlepiej jednak, jeśli można, zaczekać z takim rozwiązaniem. Ogromna większość połączeń zamyka się spontanicznie, gdy dziecko zbliża się do wyznaczonego terminu, to znaczy do momentu, kiedy powinno było się faktycznie urodzić.

Tekst: Kajsa Bohlin Blennow, lekarz med.

Przeczytaj więcej