Diagnozy podczas opieki neonatologicznej

Tutaj możesz przeczytać o chorobach i diagnozach, które najczęściej występują w pierwszym okresie opieki nad noworodkami.