Diagnozy podczas opieki neonatologicznej

Tutaj możesz przeczytać o chorobach i diagnozach, które najczęściej występują w pierwszym okresie opieki nad noworodkami.

Webbredaktör: 5pb8

Granskare: Lars Navér , Verksamhetschef

Uppdaterad: