Ważenie na oddziale neonatologicznym

Noworodek na początku ważony jest codziennie, bardzo często dziecko traci wadze w pierwszym okresie po urodzeniu. W ciągu ok. tygodnia – 10 dni wiele dzieci odzyskuje swoją wagę urodzeniową i powoli zaczyna przybierać na wadze. Zasadniczo przyrost masy ciała powinien wynosić 150-200 gramów tygodniowo. Ale przyrost masy ciała jest oczywiście indywidualny.

Ważenie na wadze w łóżku

Aby uniknąć nieprzyjemnego ochładzania i stresujących ruchów podczas ważenia, wszystkie dzieci należy ważyć, gdy leżą na boku lub brzuchu, z odpowiednim oparciem wokół nich. Kiedy dziecko jest przenoszone z łóżka w celu zważenia, powinno być dobrze owinięte w ręcznik lub miękką wyściółkę. Podczas przenoszenia należy trzymać dziecko blisko siebie. Materiał łóżka należy zważyć osobno przed lub po ważeniu, a następnie od wagi dziecka odjąć tę masę.

Ważenie w inkubatorze

Kiedy dziecko waży się na wadze w inkubatorze, należy je ważyć, gdy leży na boku lub brzuchu, z odpowiednim podparciem wokół niego, np. z miękką wyściółką, w której dziecko jest pielęgnowane. Materiał łóżka należy zważyć osobno przed lub po ważeniu, a następnie od wagi dziecka odjąć tę masę.