Narodziny w tygodniach 25-27

Należy pamiętać, że rozwój dziecka ma indywidualny charakter. Poziom rozwoju może zależeć między innymi od tego, czy dziecko urodziło się w zaplanowanym tygodniu ciąży, czy też dziecko urodziło się wcześniej.

Rozwój

Rozwój mózgu trwa i zaczyna się on fałdować, w taki sposób że, powstają uzwojenia i bruzdy mózgu. Te „fałdy" pomagają mózgowi działać wydajniej i intensywniej i są bardzo ważne w procesie uczenia się i inteligencji. Dziecko zaczyna rozpoznawać i reagować na zapach rodziców przy okazji pielęgnacji z zachowaniem bliskiego kontaktu cielesnego. Możesz także zauważyć, że dziecko zaczyna się poruszać w odpowiedzi na dźwięki. Dziecko może reagować na gorzki smak. Oczy są nadal bardzo wrażliwe, a odruchy oczu są niedojrzałe. Jeśli światło jest osłonięte lub przyciemnione, może to na krótkie chwile ułatwić dziecku otwieranie oczu.

Skóra o wiele przedwcześnie urodzonych dzieci ma dużo powierzchownych włókien nerwowych. Dziecko jest w związku z tym bardzo wrażliwe i najlepiej czuje się w spokojnych, ciepłych rękach, które leżą nieruchomo i zapewniają wsparcie ciału dziecka.

Ruchy dziecka są niedojrzałe i określa się je jako nagłe i gwałtowne. Można zauważyć energiczne ruchy i przeciąganie. Dziecko potrzebuje pomocy w wygodnym, skulonym ułożeniu ciała, z rękami blisko ust.

Trudno jest stwierdzić, czy dziecko jest obudzone czy śpi, gdyż znajduje się w stanie między powierzchownym snem a nieokreśloną senną czujnością. Możesz zacząć zauważać krótkie okresy, podczas których dziecko nie śpi, a nawet może otworzyć oczy. Dziecko ma wystarczająco dużo energii i siły, aby wydawać ciche dźwięki. Dziecko dąży do spokoju i odpoczynku, aby rosnąć i rozwijać się.

Opieka neonatologiczna

W pierwszym okresie życia dziecko potrzebuje bardzo specjalistycznej intensywnej opieki i przebywa w inkubatorze z ciepłym, wilgotnym powietrzem w celu zachowania ciepła organizmu. Normalna temperatura ciała ma ogromne znaczenie dla dobrego samopoczucia, wzrostu i rozwoju dziecka. Gdy mózg jest niedojrzały, opieka nad dzieckiem koncentruje się zapewnieniu cichego, spokojnego i ciemnego otoczenia. Dziecko leży w specjalnie zaprojektowanym małym łóżeczku, aby zapewnić mu wsparcie. Aby zminimalizować momenty zakłócające spokój, wszystkie czynności pielęgnacyjne są starannie planowane.

Ponieważ płuca są niedojrzałe, potrzebna jest jakaś forma wsparcia oddechowego, aby oddychać skutecznie i głęboko. Na początku wiele dzieci musi korzystać z respiratora, ale po pewnym czasie wiele dzieci może samodzielnie oddychać, używając na przykład aparatu CPAP (Continuous Positive Airway Pressure). U dziecka może występować brak równowagi w regulacji pulsu i oddychania.

W pierwszym tygodniu życia większość dzieci potrzebuje przeprowadzenia w kilku etapach fototerapii z powodu niedojrzałości wątroby.

Na początku dziecko jest odżywiane przede wszystkim przez kroplówkę z roztworem składników odżywczych. Dziecko często może dostać trochę pokarmu do żołądka, używa się do karmienia rurki (sondy) od nosa do żołądka.

Ze względu na cienką skórę i niedojrzały układ odpornościowy zachodzi wysokie ryzyko zakażenia.

Co jako rodzic mogę zrobić?

Spędzaj ze swoim dzieckiem jak najwięcej czasu i bierz udział w czynnościach pielęgnacyjnych, aby wykorzystać okazję i wzajemnie się poznać. Dzieci w tym wieku są bardzo wrażliwe na wszelkiego rodzaju wrażenia. Wolno integrują się ze swoim otoczeniem, ale pomaga im bardzo, gdy otoczenie jest spokojne i harmonijne oraz gdy wszystko robione jest powoli z przerwami, a najlepiej za pomocą tylko jednego bodźca lub wrażenia na raz. Dlatego trzymaj dziecko miękkimi, ciepłymi, nieruchomymi dłońmi delikatnie i miękko obejmując. Pomóż dziecku zająć i utrzymywać wygodną pozycję ciała z rękami i nogami delikatnie wygiętymi w stosunku do ciała i rękami w pobliżu ust lub twarzy. Z okresu, kiedy dziecko przebywało w brzuchu, przyzwyczajone jest do odczuwania wyraźnych granic wokół siebie. Mów cichym tonem głosu, dziecko rozpoznaje twój głos. Trzymanie ręki nad oczami, tak jak przy osłonie przed słońcem, może pomóc dziecku spojrzeć w górę. Pozwól swojemu dziecku mieć blisko twarzy kawałek materiału z twoim zapachem.

Gdy tylko stan dziecka się ustabilizuje, dziecko może opuścić inkubator i być pielęgnowane przez mamę z zachowaniem bliskiego kontaktu przy piersi metodą skóra do skóry, ponieważ ma to szereg pozytywnych skutków dla rozwoju i samopoczucia dziecka. Może to pomóc dziecku w lepszym ustabilizowaniu oddychania, tętna, temperatury ciała oraz trawienia. Uwalnia to również hormony „dobrego samopoczucia" zarówno u rodziców, jak i u dziecka. Pielęgniarki pomogą ci ułożyć dziecko w dobrej pozycji, aby można było razem spędzać miło czas.

Możesz zacząć stymulować piersi do produkcji mleka. Pierwsze bogate w energię krople mleka matki (siara) można podawać bezpośrednio do buzi dziecka, zgodnie z ustaleniami z personelem. Gdy dziecko czuje się dobrze i nie śpi, może dostać małe porcje świeżego mleka. Spróbuj dać dziecku smoczek zanurzony w mleku z piersi, aby dziecko mogło go ssać.

Zapoznaj się z procedurami dotyczącymi higieny obowiązującymi na oddziale, aby zapobiec ryzyku infekcji. Unikaj intensywnych zapachów, takich jak np. perfumy, i pozwól, aby zdezynfekowane ręce właściwie wyschły przed trzymaniem dziecka.

Chcielibyśmy, abyś jako rodzic brała/-ł udział w codziennym obchodzie i informowała/-ł o swoim dziecku oraz razem z całym zespołem medycznym planowała/-ł opiekę.

Tekst: Tullikki Stendahl, pielęgniarka dyplomowana