Przedwczesny poród – rozwój dziecka

Tutaj znajdziesz więcej informacji na temat rozwoju wcześniaków urodzonych w różnych tygodniach ciąży i dzieci donoszonych.

Webbredaktör: Annaklara Martin-Löf