Na oddziale neonatologicznym

Oddziały neonatologiczne w Szpitalu Uniwersyteckim Karolinska znajdują się w szpitalu Danderyd, w Szpitalu Uniwersyteckim Karolinska w Huddinge i w Solna. Oddziały mają nieco inne specjalizacje medyczne i może być konieczne przeniesienie dziecka w zależności od jego stanu zdrowia lub potrzeb w zakresie opieki medycznej.

Na wszystkich naszych oddziałach opiekunowie mogą mieszkać z dzieckiem, w pokoju w bliskim sąsiedztwie, albo w tym samym pokoju co dziecko. Czas hospitalizacji trwa od kilku godzin do kilku miesięcy. Niektóre dzieci w późniejszym okresie leczenia dzięki wsparciu opieki medycznej w domu, która jest integralną częścią wszystkich oddziałów, mogą być leczone w domu.

Nasze oddziały neonatologiczne

 

Zespół opieki medycznej wokół twojego dziecka

 

Na oddziałach noworodkowych Szpitala Uniwersyteckiego Karolinska zespół opieki medycznej zajmujący się twoim dzieckiem składa się z wielu specjalistów, którzy razem z rodzicami oceniają stan zdrowia dziecka i zapewniają opiekę na podstawie jego indywidualnych potrzeb. 

Lekarz

Nasi lekarze stawiają diagnozy i dokonują ocen medycznych. Podejmują decyzje o tym, jakie leki dziecko powinno otrzymać, a także mogą przeprowadzać szeroki zakres badań i zabiegów. 

Pielęgniarki i położne

Pielęgniarki mają wiele różnych zadań na naszych oddziałach opieki. Między innymi planują opiekę nad dziećmi na podstawie aktualnego stanu zdrowia dziecka. Koordynują także badania i zabiegi w innych częściach szpitala. Ponadto podają dzieciom leki przez kroplówkę i pomagają rodzicom w samodzielnej opiece nad noworodkiem.

Pielęgniarki zajmujące się noworodkami i pomocniczy personel medyczny

Pomocniczy personel medyczny to inna ważna część zespołu opiekującego się twoim dzieckiem. Między innymi kontrolują stan zdrowia dzieci, mierząc, ważąc i monitorując ważne funkcje, takie jak tętno i ciśnienie krwi. Pomocniczy personel medyczny zapewnia także wsparcie rodzicom w zakresie karmienia piersią, karmienia i pielęgnacji oraz jest odpowiedzialny za zapewnienie, że wszystko, co znajduje się w otoczeniu dzieci, jest wolne od bakterii.

Dietetycy

Dietetyk oblicza na podstawie wieku, masy ciała i możliwych powikłań, jakiego odżywiania potrzebują dzieci. Obliczenia te stanowią podstawę do wzbogacenia diety pokarmowej, którą dzieci otrzymują w razie potrzeby. Wzbogacenie żywieniowe zapewnia dzieciom optymalny wzrost oraz prawidłowy rozwój ich narządów.

Asystencji ds. odżywiania

Niektóre dzieci potrzebują dodatkowego uzupełnienia pokarmu mleka matki, aby prawidłowo rosły. Część dzieci otrzymuje mleko z piersi z centrali mleka matki, a nieco starsze dzieci czasami otrzymują produkowany przemysłowo preparat stanowiący zamiennik mleka matki. Asystenci ds. odżywiania koordynują przechowywanie mleka, analizują zawartość składników odżywczych mleka i wzbogacają je na podstawie obliczeń dietetyka, aby wszystkie dzieci otrzymywały pokarm, którego potrzebują. Asystenci ds. odżywiania zajmują się również mlekiem matki przekazanym przez matki na oddziale.

Kuratorzy

Kuratorzy są na wszystkich oddziałach i pomagają rodzicom poradzić sobie z czasami nagłą zmianą, która może nastąpić, gdy zostaniesz rodzicem chorego noworodka. Kuratorzy mogą pomóc w rozmowach kryzysowych i wsparciu emocjonalnym. Mogą również udzielić rodzicom rad w sprawie przepisów dotyczących zwrotu kosztów/zasiłków z kasy ubezpieczeń społecznych i zapewniać wsparcie w innych kontaktach z urzędami i w kwestiach praktycznych.

Farmaceuci

Farmaceuci przygotowują leki, które dzieci otrzymują przez kroplówkę. Odpowiadają również na pytania dotyczące leków i zarządzają zapasami leków w oddziale.

Sekretarze medyczni/sekretarki medyczne

Nasi sekretarze medyczni pracują między innymi nad sprawdzaniem zawartości dokumentacji medycznej pacjentów, archiwizowaniem jej i rejestrowaniem, aby szpital otrzymał zwrot kosztów za świadczoną opiekę. Wysyłają również dokumentację medyczną dzieci (kartę opieki zdrowotnej) do przychodni BVC, innych podmiotów świadczących opiekę zdrowotną i firm ubezpieczeniowych, które potrzebują informacji o czasie opieki nad dzieckiem w szpitalu. Przed wysłaniem dokumentacji medycznej zawsze potrzebne jest uzyskanie zgody rodziców.

Asystenci na oddziałach i usługi pomocnicze

Nasi asystenci na oddziałach dbają o to, aby higiena oddziału była zawsze na najwyższym poziomie i wszystkie materiały stosowane w opiece były zawsze dostępne. Podają także śniadanie w kuchni przeznaczonej dla rodziców.

Psycholog

Nasz psycholog przeprowadza rozmowy wspierające rodziców i personel oraz pracuje na rzecz długoterminowego monitorowania zdrowia psychicznego naszych rodzin.

Fizjoterapeuta

Fizjoterapeuci pracują nad rozwojem ruchowym dzieci w naszych przychodniach neonatologicznych.

 

Osoby wyznaczone do kontaktów

Gdy twoje dziecko jest pod naszą opieką, uzyskujesz kontakt z wyznaczonymi osobami: pielęgniarkami odpowiedzialnymi za planowanie oraz pielęgniarkami zajmującymi się noworodkami i pomocniczym personelem medycznym.

Wsparcie

Nasi kuratorzy zajmują się terapią psychospołeczną. Wsparcie i rozmowy kryzysowe związane z pobytem w szpitalu stanowią dużą część pracy i zadań kuratora. Może to dotyczyć rozmów związanych z:

 • Ciążą i porodem
 • Przemyśleniami i uczuciami, które pojawiły się w związku z pobytem dziecka na oddziale
 • Wsparciem w rodzicielstwie
 • Problemem radzenia sobie z niepokojem i stresem
 • Praktycznymi trudnościami, jakie może powodować pobyt w szpitalu
 • Niepokojem o to, jak rodzeństwo lub inni członkowie rodziny radzą sobie z sytuacją

Nasi kuratorzy mogą również udzielać pomocy w zakresie informacji o społeczeństwie, informacji na temat ubezpieczenia rodzicielskiego i VAB (tymczasowy zasiłek rodzicielski), a także przekazywać wskazówki dotyczące kontaktów z innymi organami administracyjnymi. Jeśli z jakiegoś powodu nie jesteś zadowolony z opieki medycznej, kuratorzy mogą pomóc w kontakcie z Rzecznikiem Pacjentów (Patientnämnden) lub IVO, inspekcją ds. pielęgnacji i opieki zdrowotnej. Kuratorzy są dostępni zarówno na oddziałach szpitalnych, jak i w domowej opiece medycznej oraz w przychodniach neonatologicznych.

Kaplice szpitalne mogą także zapewnić dobre wsparcie wielu osobom i są zawsze dostępne w naszych szpitalach.

 

Przeniesienie dzieci do innych szpitali

Nierzadko nasi mali pacjenci w okresie leczenia muszą zmienić szpital. Transport między szpitalami odbywa się głównie z trzech powodów:

 • Nie można dziecku zapewnić odpowiedniej opieki zdrowotnej na oddziale, na którym dziecko jest leczone.
 • Dziecko leczone jest obecnie na specjalnym oddziale, ale potrzebę opieki medycznej można teraz zaspokoić w szpitalu znajdującym się bliżej domu.
 • Sytuacja niedoboru łóżek szpitalnych na oddziale, na którym leczone jest dziecko, oznacza, że dziecko musi zostać przeniesione.
 • W Sztokholmie znajduje się wyspecjalizowany zespół transportu noworodków, pozostający w gotowości przez całą dobę. Zespół ten odpowiada za transport wymagający intensywnej opieki w nagłych wypadkach. Jeśli stan dziecka jest stabilny, może być transportowane przez lokalne zespoły znajdujące się we wszystkich oddziałach noworodkowych w Sztokholmie.

Dziecko może być transportowane na różne sposoby w zależności od jego stanu. W regionie sztokholmskim we wszystkich szpitalach znajduje się taki sam sprzęt transportowy:

 • Inkubator transportowy wyposażony we wszystko, od możliwości opieki nad dzieckiem wymagającym różnych form wspomagania oddychania, po możliwość wykonywania różnych form infuzji.
 • Kangoofix – możliwość transportu dziecka umieszczonego w nosidełku w ramionach rodzica, który siedzi na noszach karetki pogotowia.
 • Fotelik samochodowy – transport bardziej stabilnych, nieco większych dzieci, które nie wymagają wspomagania oddychania.

Staramy się zapobiegać separacji między rodzicami a dziećmi zawsze, gdy jest to możliwe. Jeśli jako rodzic nie masz możliwości towarzyszenia dziecku podczas transportu, to jak wiemy z doświadczenia, dobrze jest uczestniczyć w przeniesieniu dziecka do inkubatora transportowego i położyć „szmatkę, z którą lubi spać" z zapachem rodzica w pobliżu twarzy dziecka.

W przypadku, gdy rodzic nie jest obecny podczas transportu, zespół transportowy bierze dane kontaktowe rodziców, aby zadzwonić i poinformować o tym, że dziecko jest już w nowym szpitalu.