Respirator

Czasami zaburzenia oddechowe lub przedwczesne narodziny dziecka mogą prowadzić do tego, że dziecku przez krótszy lub dłuższy okres potrzebna jest pomoc w oddychaniu z wykorzystaniem respiratora/wentylatora.

Dziecku wkłada się wtedy miękką plastikową rurkę przez jedno z nozdrzy lub w usta, a następnie podłącza rurkę do respiratora, który pomagała dziecku oddychać. Lekarz dostosowuje ustawienie respiratora do konkretnych potrzeb, w zależności od tego, ile wsparcia potrzebuje dziecko. Może być różna liczba oddechów, niskie lub wysokie ciśnienie i różna ilość tlenu.

Trzeba obserwować, patrząc na dziecko, ile pomocy mu potrzeba, jak dobrze się dotlenia i usuwa dwutlenek węgla. Z urządzeń monitorujących można odczytać poziom natlenienia dziecka i poziom dwutlenku węgla. Jeśli potrzebne są dalsze informacje, poziom tlenu i dwutlenku węgla we krwi można zmierzyć za pomocą badania krwi zwanego gazometrią.

Tekst: Veronica Berggren, pielęgniarka dyplomowana