Kateter pępowinowy (NVK)

Kateter do żyły pępowinowej (NVK) to cienka rurka umieszczona w żyle pępowinowej, przez którą można pobierać próbki, podawać leki i roztwory odżywcze. Dziecko nie ma czucia w kikucie pępka, więc zakładanie kateteru pępowinowego nie boli.

Tekst: Veronica Berggren, pielęgniarka dyplomowana