Transfuzja wymienna (Wymiana krwi)

Transfuzja wymienna (wymiana krwi) ma na celu skorygowanie anemii (niedokrwistości) w chorobach hemolitycznych i/lub w przypadku hiperbilirubinemii, gdy terapia światłem nie jest wystarczająca do zmniejszenia poziomu bilirubiny. Wymiana krwi odbywa się przez cewnik do żyły pępkowej, z której pobiera się niewielką ilość krwi od dziecka, a następnie zastępuje się ją taką samą ilością, używa się do tego strzykawki. Procedurę powtarza się, aż obliczona objętość krwi dziecka zostanie w sytuacji niedokrwistości zastąpiona, a podwójna objętość krwi dziecka zostanie zastąpiona w przypadku hiperbilirubinemii.

Tekst: Veronica Berggren, pielęgniarka dyplomowana

Informacja rozszerzona