Cewnik moczowy

Cewnik moczowy (KAD) to cienka, miękka rurka, którą wprowadza się do pęcherza u dzieci, które z różnych powodów mają trudności z oddawaniem moczu lub gdy ważne jest dokładne kontrolowanie ilości wytwarzanego moczu.

Tekst: Veronica Berggren, pielęgniarka dyplomowana